söndag 15 februari 2009

ensam

att vara med
att vara två 
att vara flera

eller
att inte vara avskild med vilja

det är det som är skillnaden
mellan att ha ett liv, forma
ett liv, forma din omvärld,
bygga upp samhället till att
vara det som det är

vår värld ser ut som den gör
därför att vi möter andra och
bygger upp vår relativa verklighet

det är så du blir till

när du är ensam står du avskild
från omvärlden och därmed även
verkligheten

du formar
du formas

lev länge och väl 
med andra
inte utan dem


jag saknar dig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar